Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thông Tin Tài Khoản

ID Của Bạn: 12452
Username:
Tên Đầy Đủ: Nguyễn Trung Kiên
Email: nguntien27112011@gmail.com
Kim Cương: 1,454 Kim Cương
Số Dư Tài Khoản: 59,000đ
Số Tiền Đã Nạp: 50,000đ
Nhóm Tài Khoản: Thành Viên
Ngày Tham Gia: 27/03/2022